Upadłość Konsumencka

Profesjonalna pomoc prawna

Masz dość wezwań do zapłaty

i telefonów od wierzycieli?

BIznesmen-w-szarym-garniturze-trzymajcy-akt-o-upadlosci-konsumenckiej

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • analizy sytuacji finansowej
 • oddłużania
 • ogłoszenia upadłości

O kancelarii

Pomożemy Ci w sprawach upadłości konsumenckiej

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Grzegorza Gębskiego w Radomiu zajmujemy się kompleksowo sprawami upadłości konsumenckiej. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy się do Państwa potrzeb. Proces postępowania upadłościowego zawsze zaczynamy od rozmowy, w trakcie której analizujemy możliwości oddłużeniowe i ustalamy najkorzystniejszą strategię działania. Udzielamy wszechstronnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania zarówno w zakresie porad, sporządzania pism, jak również możemy reprezentować Państwa w na etapie sądowym oraz przed syndykiem.

Zakres usług

w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

Analiza problemu i wybranie najlepszej strategii jego rozwiązania

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania

Opieka prawna i doradztwo na każdym etapie sprawy

Przygotowywanie pism i kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego

Upadłość konsumencka w pytaniach i odpowiedziach

Ile kosztuje w sądzie złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Opłata sądowa od złożenia wniosku wynosi 30 zł.

Jakie dokumenty będą mi potrzebne?

Dokumenty, które dobrze jest przynieść na pierwsze spotkanie z adwokatem to:

 • umowy kredytów lub innych zobowiązań finansowych, w których wyszczególniona jest kwota zaległości oraz wierzyciel;
 • harmonogram spłat kredytów;
 • wezwania do zapłaty od wierzycieli;
 • informacje o cesji, jeżeli taka nastąpiła;
 • wyciąg z BIK;
 • wszelkie pisma od wierzycieli lub komornika;
 • umowy z pracodawcą i zaświadczenie o dochodach;
 • paragony, faktury i inne dokumenty, które mogą pokazać codzienne koszty życia dłużnika;
  wszelkie zaświadczenia i dowody, które mogą wskazać na przyczynę niewypłacalności (np. zaświadczenia o przebytych chorobach, niezdolności do pracy czy śmierci współmałżonka).

Czy będę musiał być na rozprawie?

Nie ma takiej potrzeby, Sąd rozpatruje na ogół wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na posiedzeniach niejawnych, czyli bez konieczności osobistego stawiennictwa strony.

Co to jest masa upadłościowa?

W skrócie jest to cały majątek upadłego, który posiadał w dniu ogłoszenia upadłości (a także ten nabyty w trakcie postępowania), którym może dysponować syndyk, aby spłacić wierzycieli. W skład masy upadłościowej mogą wejść np.: samochód, nieruchomości, akcje i obligacje.

Jeżeli w trakcie spisu inwentarza pojawią się wątpliwości czy dana część majątku może zostać włączona do masy upadłościowej, to syndyk, upadły lub wierzyciel mogą wnieść wniosek do sędziego-komisarza o rozstrzygnięcie tej kwestii. Od wydanego w tej sprawie postanowienia Sądu można się odwołać.

Czy syndyk zbędzie wszystkie moje rzeczy?

Nie, prawo chroni osoby, które ogłaszają upadłość konsumencką i wyłącza pewne elementy majątku z masy upadłościowej. Syndyk nie będzie mógł włączyć do egzekucji m.in.

 • sprzętów AGD (jak np. pralka, kuchenka czy lodówka) oraz mebli (jak np. stół, krzesła, łóżka), niezbędnych do codziennego funkcjonowania upadłego i jego rodziny
 • bielizny oraz ubrań w liczbie niezbędnej do codziennego użytkowania upadłego i jego rodziny
  przedmiotów niezbędnych do pracy lub nauki (jak przybory papiernicze, narzędzia wykorzystywane w celach zarobkowych)
 • zapasów żywności i opału, które są niezbędne dla upadłego i jego rodziny na okres miesiąca
 • połowy wynagrodzenia za pracę (w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych wysokość potrąceń zostaje zwiększona do 3/5 wynagrodzenia), kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • stypendiów, świadczeń z ubezpieczeń osobowych, czy odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych, świadczeń z pomocy społecznej.

Czy stracę dach nad głową?

Nieruchomości wchodzące w skład majątku upadłego zawsze zaliczają się do masy upadłościowej. Nie znaczy to jednak, że z chwilą ogłoszenia upadłości pozostaje się osobą bezdomną. Po zbyciu domu lub mieszkania należącego do dłużnika może on dostać część kwoty z jego sprzedaży, która ma mu umożliwić wynajem innego lokalu. O kwocie, którą otrzyma upadły, decyduje sędzia, biorąc pod uwagę liczbę osób będących na utrzymaniu dłużnika, jego dochody, kwotę otrzymaną ze sprzedaży majątku oraz opinię syndyka. Zwykle jest to równowartość przeciętnej ceny najmu mieszkania w tej samej lub pobliskiej miejscowości za okres 12 do 24 miesięcy.

Czy upadłość konsumencką można ogłosić tylko raz w życiu?

Nie, ustawodawca nie wprowadził limitu na to, ile razy można ogłaszać upadłość.

Czy po ogłoszeniu upadłości dalej będę figurować w BIG?

Jeżeli Sąd postanowi o umorzeniu długów w toku postępowania upadłościowego, to wszelkie wpisy w BIG zamieszczone wcześniej przez wierzycieli, powinny zostać usunięte. Jeżeli zobowiązanie zostało rozłożone na raty, informacja dotycząca realizacji planu spłaty zadłużenia powinna być aktualizowana.

Dlaczego warto współpracować z Kancelarią Adwokacką Grzegorza Gębskiego?

SPECJALIZACJA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach upadłości konsumenckiej. Występujemy w imieniu naszych Klientów zarówno przed sądem, jak i w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości – przed syndykiem. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie reprezentować Państwa interesy w tego rodzaju sprawach. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Klientom wsparcie na najwyższym poziomie.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Każda sprawa jest dla nas unikatowa. Zawsze zapewniamy indywidualne podejście i staramy się zrozumieć Państwa potrzeby oraz cele. Współpracę z Klientami opieramy na wzajemnym zaufaniu, otwartej komunikacji i pełnym zaangażowaniu. Naszym priorytetem jest osiągnięcie jak najkorzystniejszego wyniku, uwzględniając wszystkie aspekty prawne.

SZEROKIE ROZUMIENIE SPECYFIKI SPRAW O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Procesy prawne związane ze sprawami dotyczącymi ogłaszania upadłości konsumenckiej mogą być skomplikowane i wymagające. Jednakże jako prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie, posiadamy rozległą wiedzę na temat przepisów i procedur związanych ze sprawami tego rodzaju. Będziemy w stanie odpowiednio reprezentować Państwa interesy, a także dbać o to, aby Państwa prawa były chronione zgodnie z obowiązującymi standardami.

ŚWIADOMOŚĆ CHARAKTERU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne jest podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i jak obciążający może być to proces, dlatego też nasi Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie postępowania – od przygotowania dokumentacji do wniosku, po zatwierdzenie planu spłaty.  Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej pozwoliło nam wypracować skuteczne metody działania, które wykorzystujemy w swojej codziennej pracy, aby jak najlepiej reprezentować naszych Klientów.

Blog

Zapraszamy na stronę Kancelarii Adwokackiej
Grzegorza Gębskiego w Radomiu

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia profesjonalnego adwokata w innych sprawach niż dotyczących upadłości konsumenckiej, zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Gębskiego.

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz, zadzwoń lub odwiedź naszą Kancelarię Adwokacką w Radomiu