Czym jest upadłość konsumencka?

 

Mimo że słowo „upadłość” może przywoływać negatywne skojarzenia, nie należy się jej obawiać. Dla wielu osób jest to najlepsza, a czasem jedyny sposób na wyrwanie się ze spirali długów, zakończenie stresujących procesów windykacyjnych oraz pozwalający zacząć na nowo.

Czym zatem jest i jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W skrócie jest to proces sądowy polegający na częściowym lub całkowitym oddłużeniu osoby, która stała się niewypłacalna dla swoich wierzycieli, przy jednoczesnym zaspokojeniu ich roszczeń. Procedura postępowania upadłościowego rozpoczyna się zawsze od złożenia wniosku. Może to zrobić sam dłużnik, ale także w określonych przypadkach również wierzyciel.

Zanim jednak sprawa trafi do sądu, należy przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową osoby zadłużonej. Chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju umowy kredytów, pisma windykacyjne, zaświadczenia o dochodach oraz wszystkie świadectwa i dowody, które mogą wskazać na przyczynę niewypłacalności (np. zaświadczenia o przebytych chorobach, niezdolności do pracy czy śmierci współmałżonka). Całą tę dokumentację załącza się do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym miejscu warto zauważyć, że nawet jeżeli problemy finansowe dłużnika nie wynikają z przyczyn losowych, ale są związane z jego nierozważnymi decyzjami inwestycyjnymi, kredytami lub hazardem, to i tak może on starać się o oddłużenie. Jednak osoby, które popadły w długi nie z własnej winy, zwykle mogą liczyć na łagodniejszy plan spłaty swoich zobowiązań.

Zwykle zapoznanie się przez Sąd ze zgromadzoną dokumentacją i ogłoszenie decyzji w sprawie trwa od kilku do kilkunastu tygodni, nie jest to więc proces bardzo czasochłonny. Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozpoczyna kolejny etap procesu upadłościowego, w którym istotną rolę odgrywa syndyk. Jest on odpowiedzialny za wycenę majątku dłużnika i decyzję, co włączyć do masy upadłościowej. Pozyskane ze sprzedaży majątku dłużnika środki przeznacza się na spłatę wierzycieli. Jeżeli uzyskana przez syndyka kwota nie jest wystarczająca, Sąd może ustalić dodatkowo plan spłaty pozostałego zadłużenia. Ustalając go, sędzia bierze pod uwagę sytuację życiową dłużnika, np. czy ktoś pozostaje na jego utrzymaniu, gdzie mieszka, ale także, jakie są jego możliwości zarobkowe ze względu na wiek, wykształcenie czy dotychczasowe doświadczenia zawodowe. W wyjątkowych sytuacjach sędzia może zrezygnować z tego środka i umorzyć pozostałe po sprzedaży masy upadłościowej zobowiązania.

Po wykonaniu planu spłaty przez upadłego pozostałe zadłużenie zostaje umorzone przez Sąd. Jest to moment, w którym (teraz już były) dłużnik może odetchnąć i zacząć budować swoje finanse na nowo.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z procesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc i doradzić.