JAK WYGLĄDA PROCES OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ KROK PO KROKU?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wiązać się z wieloma pytaniami i wątpliwościami. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu, jak wygląda proces ogłoszenia upadłości od chwili złożenia wniosku do Sądu do momentu całkowitego oddłużenia, aby jego przebieg powodował jak najmniej stresu i niepokoju.

Obecnie wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na ogół w wersji elektronicznej, przez specjalnie stworzony do tego celu portal rządowy. Można to zrobić samemu lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Cała późniejsza korespondencja z Sądem i syndykiem także odbywa się za pośrednictwem tej platformy. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, które przedstawią Sądowi obecną sytuację osoby zadłużonej (wskazówki dot. niezbędnych dokumentów znajdziecie Państwo w artykule: Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o upadłość konsumencką?). Po rozpoznaniu sprawy Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym momencie dłużnik może odetchnąć, ponieważ wszystkie jego egzekucje komornicze ulegają zawieszeniu.

Po orzeczeniu Sądu zaczyna się kolejny etap postępowania upadłościowego, w którym istotną rolę odgrywa syndyk. Określa on masę upadłościową, sprawdza listę wierzycieli i sprzedaje majątek dłużnika w celu uregulowania całości lub części jego zobowiązań. Proces ten może potrwać nawet kilka miesięcy, w zależności od rodzaju majątku, który posiada upadły.

Po całkowitym spieniężeniu masy upadłościowej, jeżeli wszystkie roszczenia wierzycieli nie zostały do tej pory zaspokojone, syndyk ustala projekt planu spłaty pozostałych należności, który następnie zatwierdza Sąd – zwykle są to miesięczne raty, które od tej pory upadły będzie zobowiązany spłacać. Istnieje także możliwość, że syndyk zaproponuje umorzenie lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W zależności od przypadku okres realizacji planu spłaty może trwać do osiemdziesięciu czterech miesięcy. Nie należy jednak obawiać się wysokości miesięcznych rat, ponieważ podczas ich ustalania Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, jego sytuację osobistą i rodzinną, stan jego zdrowia, wiek oraz koszty życia codziennego.

Kiedy plan spłaty zostanie już przez upadłego wykonany, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, co oznacza jego pełne oddłużenie.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z procesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc i doradzić.