Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu osób jest najlepszym rozwiązaniem na poradzenie sobie z problemami finansowymi. Pozwala ona na częściowe lub całkowite pozbycie się długów i zatrzymanie uciążliwych procesów windykacyjnych. Należy jednak pamiętać, że aby móc skorzystać z tej drogi, należy spełnić pewne warunki.

Po pierwsze, upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dłużnik starający się o oddłużenie nie może być akcjonariuszem ani komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki, w której pozostaje.

Po drugie, osoba chcąca przejść przez proces ogłoszenia upadłości musi rzeczywiście być trwale niewypłacalna. Zgodnie z art. 11. prawa upadłościowego:

„1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje”.

Istotny jest także fakt, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony przez Sąd, jeżeli zaległości dłużnika nie przekraczają trzech miesięcy. W tym miejscu warto zauważyć, że wystarczy jedno nieuregulowane zobowiązanie, żeby móc starać się o oddłużenie. Ustawodawca nie określił za to maksymalnej liczby zobowiązań, które muszą obciążać osobę, ani ich kwoty.

Po trzecie nawet, jeśli sąd oddalił wniosek, dłużnik może spróbować jeszcze raz, niezależnie od tego, ile czasu minęło. Warto pamiętać, że upadłość można ogłosić więcej niż raz w życiu.

Jeszcze parę lat temu istotną przesłanką dla Sądu przy rozpatrywaniu wniosków upadłościowych były okoliczności, przez które osoba znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Dłużnicy, którzy starali się ogłosić upadłość, ale wpadli w kłopoty przez swoje nierozważne decyzje inwestycyjne, kredytowe lub hazard, często spotykali się z decyzją odmowną. Obecnie nie ma to aż takiego znaczenia, aczkolwiek osoby, których dotknęły nieszczęścia losowe, mogą liczyć na łagodniejszy plan spłaty swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka to często ostatnia szansa ratunku dla osoby zadłużonej. Nie zawsze równa się ona całkowitemu umorzeniu zaległych zobowiązań, ale pozwala na uporządkowanie swojej sytuacji finansowej i pozbycie się stresu związanego z postępowaniami windykacyjnymi.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z procesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc i doradzić.